Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti všetkých stupňov umeleckého školstva a súkromne sa vzdelávajúci v odbore klasický spev.

Povinný repertoár kategórií IA, IB, IC, IIA a IIB, IIIA a IIIB Pieseň, IIIA a IIIB Opera, IVA a IVB Opera.

medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka
Žilina, 28. 3. - 10. 4. 2022