Poplatky

  • Záujemcovia vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke súťaže.

  • Súčasne so zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť registračný poplatok (platia len súťažiaci). Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť meno a priezvisko súťažiaceho.

  • Ak organizátor súťaže zabezpečuje súťažiacemu korepetítora, poplatok sa platí súčasne s registračným a noty je potrebné zaslať na adresu vyhlasovateľa najneskôr do 18. marca 2024.

Registračné poplatky:

kategórie IA, IB, IC: 20 €

kategórie IIA, IIB: 40 €

kategórie IIIA, IIIB Pieseň: 50 €

kategórie IIIA, IIIB Opera: 70 €

kategórie IVA, IVB Opera: 70 €

Poplatky za korepetítora:

kategórie IA, IB, IC: 15 €

ostatné kategórie: 50 €