Poplatky

  • Záujemcovia vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke súťaže.
  • Súčasne so zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť registračný poplatok (platia len súťažiaci). Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť meno a priezvisko súťažiaceho a súťažnú kategóriu.
  • Ak organizátor súťaže zabezpečuje súťažiacemu korepetítora, poplatok sa platí súčasne s registračným a noty je potrebné zaslať na adresu vyhlasovateľa najneskôr do 28. marca 2022.

 

Registračné poplatky:

kategórie IA, IB, IC: 20 €

kategórie IIA, IIB: 30 €

kategórie IIIA, IIIB Pieseň: 40 €

kategórie IIIA, IIIB Opera: 40 €

kategórie IVA, IVB Opera: 40 €

 

Poplatky za korepetítora (IA, IB, IC): 10 €