Porota

 Kategória II. - IV.

Mgr. art. Šimon SVITOK Štátna opera, Banská Bystrica
Mgr. art. Vladimír CHMELO Praha
doc. Róbert PECHANEC, ArtD.  VŠMU, Bratislava
doc. Alexandr VOVK, ArtD.  Ostravská univerzita, Ostrava
Mgr. art. Adam SEDLICKÝ, ArtD.  Akadémia umení, Banská Bystrica
  Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava