Medzinárodná spevácka
súťaž Rudolfa Petráka

7. ročník súťaže Rudolfa Petráka sa uskutočnil

v dňoch 28. marec – 10. apríl 2022

kategórie IA, IB a IC - prezenčne v priestoroch Konzervatória v Žiline 8. apríla 2022

kategórie IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB -  formou zaslania videonahrávky

Podrobné informácie ďalej na stránke.

Medzinárodná spevácka
súťaž Rudolfa Petráka

7. ročník súťaže Rudolfa Petráka sa uskutočnil

v dňoch 28. marec – 10. apríl 2022

kategórie IA, IB a IC - prezenčne v priestoroch Konzervatória v Žiline 8. apríla 2022

kategórie IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB -  formou zaslania videonahrávky

Podrobné informácie ďalej na stránke.

operný spevák Rudolf Petrák

Vynikajúci predstaviteľ lyrických tenorových úloh, v začiatkoch svojej speváckej kariéry sólista Speváckeho zboru slovenských učiteľov, neskôr sólista Opery SND a sólista New York City Opera Company v USA, stvárňoval úlohy v opernom i operetnom repertoári.

Fotografie 7. ročníka súťaže

Kategórie IA, IB a IC prezenčne Konzervatórium 8. apríla 2022 

Čítať viac...

Výsledky

medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka Žilina, 28. 3. - 10. 4. 2022

Čítať viac...

Súťažné kategórie

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti všetkých stupňov umeleckého školstva a súkromne...

Čítať viac...

Súťažný repertoár

Povinný repertoár kategórií IA, IB, IC, IIA a IIB, IIIA a IIIB Pieseň, IIIA a IIIB...

Čítať viac...

Súťažné podmienky

Súťaž je neanonymná a verejná.

Čítať viac...

Súťažné ceny

Víťazi získajú vecné alebo finančné ceny.

Čítať viac...

operný spevák Rudolf Petrák

Vynikajúci predstaviteľ lyrických tenorových úloh, v začiatkoch svojej speváckej kariéry sólista Speváckeho zboru slovenských učiteľov, neskôr sólista Opery SND a sólista New York City Opera Company v USA, stvárňoval úlohy v opernom i operetnom repertoári.

Fotografie 7. ročníka súťaže

Kategórie IA, IB a IC prezenčne Konzervatórium 8. apríla 2022 

Čítať viac

Výsledky

medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka Žilina, 28. 3. - 10. 4. 2022

Čítať viac

Súťažné kategórie

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti všetkých stupňov umeleckého školstva a súkromne...

Čítať viac

Súťažný repertoár

Povinný repertoár kategórií IA, IB, IC, IIA a IIB, IIIA a IIIB Pieseň, IIIA a IIIB...

Čítať viac

Súťažné podmienky

Súťaž je neanonymná a verejná.

Čítať viac

Súťažné ceny

Víťazi získajú vecné alebo finančné ceny.

Čítať viac

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je vyhľadávanie, podpora a umelecká konfrontácia mladých spevákov žiakov, študentov a absolventov základných umeleckých škôl, hudobných gymnázií, konzervatórií, vysokých škôl a podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Porota súťaže

Porota 7. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka 

Porota súťaže

Porota 7. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka 

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

IBAN: SK97 1111 0000 0016 9272 8004

SWIFT Code: UNCRSKBX

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

IBAN: SK97 1111 0000 0016 9272 8004

SWIFT Code: UNCRSKBX

Súťažné poplatky

Záujemcovia vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke súťaže. Súčasne so zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť registračný poplatok (platia len súťažiaci).

Súťažné poplatky

Záujemcovia vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke súťaže. Súčasne so zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť registračný poplatok (platia len súťažiaci).

Gen Joomla Template by ThemeXpert