Medzinárodná spevácka
súťaž Rudolfa Petráka

8. ročník súťaže Rudolfa Petráka sa uskutočnil 4.-7. apríla 2024

kategórie IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB

prezenčne v priestoroch Konzervatória v Žiline

Podrobné informácie ďalej na stránke.

Medzinárodná spevácka
súťaž Rudolfa Petráka

8. ročník súťaže Rudolfa Petráka sa uskutočnil 4.-7. apríla 2024

kategórie IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB

prezenčne v priestoroch Konzervatória v Žiline

Podrobné informácie ďalej na stránke.

operný spevák Rudolf Petrák

Vynikajúci predstaviteľ lyrických tenorových úloh, v začiatkoch svojej speváckej kariéry sólista Speváckeho zboru slovenských učiteľov, neskôr sólista Opery SND a sólista New York City Opera Company v USA, stvárňoval úlohy v opernom i operetnom repertoári.

operný spevák Rudolf Petrák

Vynikajúci predstaviteľ lyrických tenorových úloh, v začiatkoch svojej speváckej kariéry sólista Speváckeho zboru slovenských učiteľov, neskôr sólista Opery SND a sólista New York City Opera Company v USA, stvárňoval úlohy v opernom i operetnom repertoári.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je vyhľadávanie, podpora a umelecká konfrontácia mladých spevákov žiakov, študentov a absolventov základných umeleckých škôl, hudobných gymnázií, konzervatórií, vysokých škôl a podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Porota súťaže

Porota 8. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka 

Porota súťaže

Porota 7. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka 

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

IBAN: SK97 1111 0000 0016 9272 8004

SWIFT Code: UNCRSKBX

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

IBAN: SK97 1111 0000 0016 9272 8004

SWIFT Code: UNCRSKBX

Súťažné poplatky

Záujemcovia vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke súťaže. Súčasne so zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť registračný poplatok (platia len súťažiaci).

Súťažné poplatky

Záujemcovia vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke súťaže. Súčasne so zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť registračný poplatok (platia len súťažiaci).

Gen Joomla Template by ThemeXpert