Súťažný repertoár

Povinný repertoár kategórií IA, IB, IC, IIA a IIB, IIIA a IIIB Pieseň, IIIA a IIIB Opera, IVA a IVB Opera.

IA

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 pieseň podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 5 min.

Podmienky: sprievod jedného nástroja, spievanie spamäti.

 

IB

1 ľudová pieseň  v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 pieseň podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 6 min.

Podmienky: sprievod jedného nástroja, spievanie spamäti.

 

IC

1 ľudová pieseň  v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 ária  z obdobia renesancie alebo baroka

Repertoár v dĺžke max. 6 min.

Podmienky: sprievod jedného nástroja, spievanie spamäti

 

IIA a IIB

1. kolo

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 pieseň podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 8 min. 

 

2. kolo

1 skladba z obdobia renesancie alebo baroka

1 romantická pieseň

1 umelá pieseň kompozičnej techniky hudby 20. a 21. storočia (nie romantizmus) 

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať.

 

IIIA a IIIB Pieseň

1. kolo

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 umelá pieseň kompozičnej techniky hudby 20. a 21. storočia (nie romantizmus) 

1 umelá pieseň z obdobia romantizmu

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 

2. kolo

1 pieseň podľa vlastného výberu

3 umelé piesne jedného skladateľa

Repertoár v dĺžke max. 12 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať.

 

IIIA a IIIB Opera

1. kolo

1 ária z obdobia renesancie alebo baroka

1 ária podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 

2. kolo

1 ária z obdobia klasicizmu (operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária)

1 ária z obdobia romantizmu

Repertoár v dĺžke max. 12 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať.

 

IVA a IVB Opera

1. kolo

1 ária z obdobia renesancie alebo baroka

1 ária podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 

2. kolo

1 ária z obdobia klasicizmu (operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária)

1 ária z obdobia romantizmu

Repertoár v dĺžke max. 12 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať.