Súťažné kategórie

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti všetkých stupňov umeleckého školstva a súkromne sa vzdelávajúci v odbore klasický spev.

Kategórie:

IA -   žiaci a žiačky  ZŠ, ZUŠ, hudobných gymnázií vo veku 9 -11 rokov vrátane

IB -   žiaci a žiačky  ZŠ, ZUŠ, hudobných gymnázií vo veku 12 -14 rokov vrátane

IC -   žiaci a žiačky  ZŠ, ZUŠ vo veku 15 -18 rokov vrátane

V kategórii IA, IB, IC je súťaž jednokolová.

V deň konania súťaže súťažiaci musí dovŕšiť dolnú a nesmie prekročiť hornú vekovú hranicu pre danú kategóriu.

 

IIA - študentky  hudobných gymnázií, konzervatórií do 18 rokov vrátane

IIB - študenti hudobných gymnázií, konzervatórií do 18 rokov vrátane

Súťaž v kategórii IIA, IIB Pieseň je dvojkolová.

 

IIIA Pieseň – študentky na strednej, vyššej alebo vysokej škole od 19 do 21 rokov vrátane

IIIB Pieseň –  študenti na strednej, vyššej alebo vysokej škole od 19 do 21 rokov vrátane

Súťaž v kategórii IIIA, IIIB Pieseň je dvojkolová.

 

IIIA Opera – študentky na strednej, vyššej alebo vysokej škole od 19 do 22 rokov vrátane.

IIIB Opera – študenti na strednej, vyššej alebo vysokej škole od 19 do 22 rokov vrátane

Súťaž v  kategórii IIIA, IIIB Opera je dvojkolová.

 

IVA Opera - študentky na strednej, vyššej alebo vysokej škole, absolventi umeleckých škôl od 23 do 35 rokov vrátane

IVB Opera – študenti na strednej, vyššej alebo vysokej škole, absolventi umeleckých škôl od 23 rokov do 35 rokov vrátane

Súťaž v kategórii IVA, IVB Opera je dvojkolová.

V deň uzávierky prihlášok súťažiaci musí dovŕšiť dolnú a nesmie prekročiť hornú vekovú hranicu pre danú kategóriu.