Súťažné podmienky

Súťaž je neanonymná a verejná.

 Kategória IA, IB, IC 
 • Súťaž je neanonymná a verejná.
 • Súťažiaci súťažia v abecednom poradí, poradie sa zverejňuje na informačnej tabuli.   
 • Súťažiaci je povinný sledovať časový priebeh a byť v prípravnej miestnosti najneskôr  počas vystúpenia predchádzajúceho súťažiaceho.
 • Súťažiaci na požiadanie predloží porote notový materiál súťažného programu.
 • Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom, prípadne s korepetítorom zabezpečeným organizátorom na základe požiadavky uvedenej v prihláške.
 • Súťažiaci v kategórii IA, IB, IC môžu skladby transponovať, nemusia spievať v originálnom jazyku.
 • Poradie skladieb si určí súťažiaci.

 

Kategórie
IIA, IIB
IIIA, IIIB Pieseň, IIIA, IIIB Opera
IVA, IVB Opera
 • Súťaž sa uskutoční formou zaslania videonahrávky. Súťažné vystúpenia budú sprístupnené od 11. 4. 2022 do termínu nasledujúceho ročníka súťaže na webovej stránke Konzervatória v Žiline.
 • Nahrávky musia byť súvislé, bez strihu, so záberom na celú postavu.
 • Súťažiaci v kategóriách IIA, IIB  môžu skladby transponovať, ale musia spievať v originálnej textovej verzii.
 • Súťažiaci v kategóriách IIIA, IIIB, IVA, IVB  nemôžu skladby transponovať a musia spievať v originálnej textovej verzii.
 • Skladby sa v jednotlivých kolách nesmú opakovať.
 • Poradie skladieb si určí súťažiaci.