Súťažné ceny

Víťazi získajú vecné alebo finančné ceny.

IA, IB, IC, IIA, IIB – vecné ceny

Víťazi IA, IB, IC získajú aj konzultácie spevu na Konzervatóriu v Žiline

IIIA, IIIB Pieseň – vecné ceny a honorované koncertné vystúpenie

IIIA, IIIB Opera – 1. cena 300 €, 2. cena 200 €, 3. cena 100 €

IVA, IVB Opera – 1. cena 300 €, 2. cena 200 €, 3. cena 100 €