Prihláška

 

Prosíme, prihlášky neskenujte, ani neposielajte poštou – nebudú akceptované!

Súčasne s prihláškou uhraďte registračný poplatok, aj poplatok za korepetítora (ak ho žiadate zabezpečiť – kat. IA,B,C) a zašlite notový materiál.

Pre identifikáciu platby uveďte do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko súťažiaceho a kategóriu.

Uzávierka prihlášok : 

Údaje pre platbu:

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline
IBAN:  SK 97 1111 0000 0016 9272 8004

SWIFT Code: UNCRSKBX

 

Gen Joomla Template by ThemeXpert