Výsledky

medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka
Žilina, 28. 3. - 10. 4. 2022

 

Výsledky súťaže   

pdf dokument
link na videonahrávky: IIA  - 1. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIA  - 2. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIB  - 1. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIB  - 2. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIA Pieseň - 1. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIA Pieseň -  2. kolo 
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIA Opera - 1. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIA Opera -  2. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIB Opera - 1. kolo 
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIB Opera -  2. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIB Pieseň - 1. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IIIB Pieseň -  2. kolo 
pdf dokument
link na videonahrávky: IVA Opera - 1. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IVA Opera -  2. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IVB Opera - 1. kolo
pdf dokument
link na videonahrávky: IVB Opera -  2. kolo
pdf dokument