Fotografie 7. ročníka súťaže

Kategórie IA, IB a IC prezenčne Konzervatórium 8. apríla 2022